کافه نیاز | نیازمندیهای تخصصی و عمومی

کافه نیاز | نیازمندیهای تخصصی و عمومی

تعرفه‌ها

انتشار آگهی در کافه نیاز رایگان است. اما برای برخورداری از امکانات ویژه لازم است تا وضعیت آگهی‌ها از حالت معمولی یا رایگان به حالت ویژه تغییر یابد. و این ویژگی در صورتی میسر است که هزینه داشتن آگهی ویژه در کافه نیاز پرداخت شود.

هزینه هر آگهی ویژه در کافه نیاز روزانه محاسبه می‌شود. بدین صورت که کاربر تعداد روزهای ویژه آگهی را انتخاب نموده و کل مبلغ پرداختی نسبت به هزینه روزانه هر دسته‌بندی برای وی محاسبه و نمایش داده می‌شود. پس از پرداخت مبلغ، آگهی از حالت رایگان به حالت ویژه تغییر وضعیت می‌دهد.

توجه داشته باشید مبالغ پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی‌باشند.

جدول زیر هزینه روزانه آگهی ویژه برای هر دسته‌بندی را نمایش می‌دهد.

عنوان دسته‌بندی هزیه روزانه آگهی ویژه
درحال حاضر همه دسته‌بندی‌ها ۵۰۰۰ تومان